203

P

P

P

P

P

P

P

P

P

WC

WC

WC

WC

1

2

12

H

e

g

r

e

n

e

s

v

e

i

e

n

N

y

h

a

v

n

s

v

e

i

e

n

S

a

n

d

v

i

k

s

v

e

i

e

S

n

a

n

d

v

i

k

s

l

e

i

t

e

t

S

a

n

d

v

i

k

s

l

e

i

t

e

t

M

u

n

k

e

b

o

t

n

Nyhavn

Kristianholm

M

å

s

e

s

k

j

æ

r

e

t

M

u

n

k

e

b

o

t

n

Amalie Skrams vei

F

j

e

l

l

v

e

i

e

n

S

A

N

D

V

I

K

S

V

E

I

E

N

S

J

Ø

G

A

T

E

N

A

m

a

l

i

e

S

k

r

a

m

s

v

e

i

Uren

F

o

r

m

a

n

n

s

v

e

i

H

o

f

f

m

a

n

n

s

v

e

i

Helen

Ø

v

r

e

H

e

l

e

n

F

o

r

m

a

n

n

s

v

e

i

C

h

r

i

s

t

i

n

e

g

å

r

d

F

j

e

l

l

v

e

i

e

n

F

j

e

l

l

v

e

i

e

n

F

j

e

l

l

v

e

i

e

n

Christinegård

Persenbakken

Gutenbergsveien

Aad Gjelles gate

Ekregaten

Ekrebakken

Kirkegaten

Gørbitz gate

Sandvikstorget

Garman

Rose-

smauet

Elvegaten

Johan

Mohrs gate

L

a

d

e

g

å

r

d

s

g

a

t

e

n

S

a

n

d

v

i

k

s

v

e

i

e

n

L

a

d

e

g

å

r

d

s

t

e

r

r

a

s

s

e

n

N

y

e

S

a

n

d

v

i

k

s

v

e

i

e

n

S

a

n

d

v

i

k

s

l

i

e

n

S

u

n

d

m

a

n

n

s

v

e

i

F

j

e

l

l

v

e

i

e

n

M

u

l

e

s

v

i

n

g

e

n

Mulebakken

Mule-

smauet

Martin Vahls gate

Skoltegrunnskaien

Claus Fastingsgt.

Tordenskjolds gate

Helgesens gate

Skansebakken

Tartargaten

Repslagergaten

Sophus Pihls gate

Gjeble Pedersøns gate

A

b

s

a

l

o

n

B

e

y

e

r

s

g

a

t

e

E

d

v

a

r

d

s

e

n

s

g

a

t

e

L

a

d

e

g

å

r

d

s

g

a

t

e

H

n

a

n

s

H

a

u

i

g

e

s

g

a

t

e

Ole Eides gt.

Nils Klims gt.

Fløygaten

P

r

o

f

.

D

a

h

l

s

g

a

t

e

K

r

o

h

n

e

n

g

s

g

a

t

e

n

S

t

e

i

n

k

j

e

l

l

e

r

g

a

t

e

n

Ø

v

r

e

B

l

e

k

e

v

e

i

e

n

B

r

e

i

s

t

ø

v

e

i

e

n

S

k

a

n

s

e

l

i

e

n

F

l

ø

y

v

e

i

e

n

F

j

e

l

l

v

e

i

e

n

F

j

e

l

l

v

e

i

e

n

F

j

e

l

l

v

e

i

e

n

K

a

l

f

a

r

v

e

i

e

n

N.Skuteviksv.

B

a

k

k

e

g

a

t

e

n

Skuteviksveien

L

a

m

b

e

r

t

s

v

e

i

B

ø

k

k

e

r

s

m

a

u

e

t

Skutevikens Smauet

Bradbenken

Dreggsallmenning.

Sandbrogaten

Kroken

R

o

t

h

a

u

g

e

n

s

g

a

t

e

n

Engelgården

Dreggekaien

Zacharias

bryggen

Bradbenken

Norled Passasjerbåt til Kleppestø

Murallmenningen

Østre

Festningskaien

Tollbodkaiene

Nykirkekaien

Munkebryggen

Holbergkaien

ØVRE- GATEN

BRYGGEN

Slottsgaten

Bontelabo

Nikolai-

smauet

W

e

s

e

n

b

e

r

g

s

m

.

K

.

W

i

b

e

r

g

s

p

l

.

-

Nedre Stølen

H

N

e

d

r

e

B

.

e

n

r

i

k

W

e

r

g

e

l

a

n

d

s

g

a

t

e

S

t

ø

l

e

s

m

a

u

e

t

S

.

K

l

e

i

v

e

s

m

.

S

k

a

n

s

e

g

a

t

e

n

S

ø

n

d

r

e

B

l

e

k

e

v

e

i

e

n

F

j

e

l

l

g

a

t

e

n

L

a

n

g

v

e

i

e

n

Steinkj.bk.

Fost.sm.

Lodin Lepps g.

Finnegårdsgaten

Nikolaikirkealmenningen

Rosen- krantz- g.

V

e

t

r

l

i

d

s

a

l

l

m

.

TORGET

OLAV KYRRES GATE

CHRISTIES GATE

L

i

l

l

e

Ø

v

r

e

g

a

t

e

n

K

o

r

s

k

i

r

k

e

a

l

l

m

e

n

n

i

n

g

e

n

K

o

n

g

O

s

c

a

r

s

g

a

t

e

H

o

l

l

e

n

d

e

r

g

t

.

Skostredet

V

å

g

s

a

l

l

m

e

n

.

Bankgt.

Ø.Skostredet

V.Skostredet

Rådhusgaten

P.Motzfeldes gt.

H.Kjerulfsgt.

B

i

s

p

e

n

g

s

g

a

t

e

n

Vetlidsallm.

B

e

r

n

h

.

M

e

y

e

r

s

v

.

Brattelien

Leitet

Skansemyrveien

Nodre Skansemyrveien

Ole Irgens’ vei

Ole Irgens’ vei

Beiteveien

S

k

i

v

e

b

a

k

k

e

n

C

a

p

p

e

s

v

e

i

St.Jørgens g.

S

m

å

s

t

r

a

n

d

g

a

t

e

n

Allehelgens gate

D

o

m

k

i

r

k

e

g

a

t

e

n

N

y

g

a

t

e

n

A

s

y

l

p

l

.

M

ø

l

l

e

n

s

m

.

D.Krohns gt.

E.Pontoppidans gt.

R.Nordraks gt.

Marken

M

a

r

k

e

s

m

.

B

a

d

s

t

u

s

t

r

.

G

r

ø

n

n

e

v

o

l

l

e

n

Tverrgt.

Grønnesm.

Lepramuseet

Grønnesm.

Kong Oscars gate

Kaigaten

KAIGATEN

NYGÅRDSGATEN

LARS HILLES

NYGÅRDSGATEN

LARS HILLES GATE

KALFARVEIEN

KALVEDALSVEIEN

STRØMGATEN

FJØSANGERVEIEN

STRØMGATEN

Zender Kaaes gate

E

n

d

r

e

g

å

r

d

s

b

k

.

E

n

d

r

e

g

å

r

d

s

v

.

E

n

d

r

e

g

å

r

d

e

n

Forskjønnelsen

K

a

l

f

a

r

l

i

e

n

Ø

v

r

e

K

a

l

f

a

r

l

i

e

n

Ø

v

r

e

K

a

l

f

a

r

l

i

e

n

S

k

a

n

s

e

m

y

r

v

e

i

e

n

F

l

ø

y

f

j

e

l

l

e

t

N

o

r

d

r

e

K

a

m

v

e

i

S

e

i

e

r

s

b

j

e

r

g

e

t

K

a

l

f

a

r

v

e

i

e

n

K

a

l

f

a

r

v

e

i

e

n

K

a

l

f

a

r

v

e

i

e

n

G

a

m

l

e

K

a

l

v

e

d

a

l

s

v

e

i

e

n

B

e

l

l

e

v

u

e

b

a

k

k

e

n

Nubbebakken

Nubbebakken

Breidalikkveien

F

l

ø

e

n

b

a

k

k

e

n

Møllend al s veien

Å

r

s

t

a

d

g

e

i

l

e

n

Fjellien

Øv.Fjellsm

Blekebakken

Nd.Fjellsm

Proms gate

Fjellien

Fjellveien

Fløysvingene

Løbe rg veien

Rogagaten

Fi rd ag a ten

D am sg å rd s veien

Skrivergaten

Solheimsgaten

Solheimsgaten

S

ø

n

d

r

e

S

k

o

g

v

e

i

e

n

B

l

e

k

e

n

b

e

r

g

L

ø

v

s

t

a

k

k

l

i

e

n

S

o

l

h

e

i

m

s

T

v

e

r

r

g

a

t

e

Garvergaten

Bohmergaten

Rogagaten

Firdagaten

Møregaten

Granbakken

Furubakken

Løvstakkveien

Løven

L

ø

v

s

t

a

k

k

v

e

i

e

n

S

ø

n

d

r

e

-

S

k

o

g

v

e

i

e

n

Vikens gate

M

I

C

H

A

E

L

K

R

O

H

N

S

G

A

T

E

D

a

m

s

å

g

r

d

s

v

e

i

e

n

I

B

S

E

N

S

G

A

T

E

J

o

n

a

s

L

i

e

s

v

e

i

B

ø

h

m

e

r

g

a

t

e

n

Lien

M

I

C

H

A

E

L

K

R

O

H

N

S

G

A

T

E

S

o

l

h

e

i

m

s

l

i

e

n

S

o

l

h

e

i

m

s

l

i

e

n

S

k

o

g

l

i

e

n

N

o

r

d

r

e

S

k

o

g

v

e

i

e

n

S

t

r

a

n

d

l

i

e

n

S

t

r

a

n

d

l

i

e

n

Loftveien

O

l

a

v

R

u

s

t

i

e

s

g

a

t

e

G

y

l

d

e

n

p

r

i

s

v

e

i

e

n

G

y

l

d

e

n

p

r

i

s

v

e

i

e

n

G

y

l

d

e

n

p

r

i

s

v

e

i

e

n

G

y

l

d

e

n

p

r

i

s

v

e

i

e

n

D

a

m

s

g

å

r

d

s

v

e

i

e

n

M

.

K

r

o

h

n

s

g

a

t

e

F

l

y

d

e

n

b

ø

l

i

e

Tverrveien

n

D

a

m

s

g

å

r

d

s

v

e

i

e

n

N

y

l

u

n

d

s

v

e

i

e

n

E

d

v

a

r

d

G

r

i

e

g

s

v

e

i

F

J

Ø

S

A

N

G

E

R

V

E

I

E

N

N

y

e

N

y

g

å

r

d

s

b

r

o

e

n

M

ø

l

l

e

n

d

a

l

a

s

v

e

i

e

n

K

l

a

u

s

H

a

n

s

e

n

s

v

e

i

K

l

a

u

s

H

a

n

s

e

n

s

v

e

i

M

ø

l

l

e

n

d

a

l

s

v

e

i

e

n

O

e

l

L

a

n

d

m

a

r

k

s

v

e

i

K

r

o

n

s

t

a

d

v

e

i

o

e

n

Kjellands gate

I

b

s

Pinnelien

e

n

s

g

a

t

e

Asbjørns gate

Jørgen Moes gate

Zinken Hopps gate

A

s

b

j

ø

r

n

s

g

a

t

e

J

.

L

i

e

s

v

.

Møhlenpriskaien

Frielenskaien

Bredalsmarken

Bredalamarken

O.J

Brochs gate

Dokkeskjærskaien

Fjordgaten

O

.

J

.

B

r

o

c

h

s

g

a

t

e

Thormøhlens gate

Johannes Bruns gate

Vestre Strømkaien

V.Strømkaien

Prof. Hanssteens gate

Thormøhlens gate

Konsul Børs gate

T

h

o

r

m

ø

h

l

e

n

s

g

a

t

e

Zetlitz gate

Stubs gate

Storms gate

Storms gate

Villaveien

J.Frieles gt.

Tullings gate

Wessels gate

Welhavens gate

O

l

a

v

R

y

e

s

v

e

i

O

l

a

v

R

y

e

s

v

e

i

Allégaten

Allégaten

Teatergaten

Banevien

H

a

r

a

l

d

H

å

r

f

a

r

g

r

e

s

g

a

t

e

D

o

k

k

e

b

a

k

k

e

n

D

o

k

k

e

v

e

i

e

n

Wolffs gate

Wolffs gate

F

r

e

d

e

r

i

k

M

e

l

t

z

e

r

s

g

a

t

e

Hans Holmboes gate

F

o

s

s

w

i

n

c

k

e

l

s

g

a

t

e

Herman Foss gate

Prof

Keysers gt

Håkon Sheteligs plass

Parkveien

Parkveien

Musplassen

Langes gate

Sydnesplassen

Jekteviksveien

Sekkegaten

E.Griegs pl.

Borgemester Platous gt

Hans Tanks gate

J

o

n

a

s

R

e

i

n

s

g

a

t

e

A

g

n

e

s

M

o

w

i

n

c

k

e

l

s

g

a

t

e

Rasmus Meyers Allé

Festplassen

Lyder Sagens gate

D

a

n

i

e

l

H

a

n

s

e

n

s

g

a

t

e

L

u

n

g

e

g

å

r

d

s

k

a

i

e

n

Å

S

A

N

E

V

E

I

E

N

Dokken

Ivar Aasens gate

Sydneshaugen

Øysteins gate

J

e

k

t

e

v

i

k

s

b

a

k

k

e

n

T

o

r

b

o

r

g

N

e

d

r

e

a

a

s

g

a

t

e

V

i

n

j

e

s

g

a

t

e

Sydn.pl.

S

y

d

n

e

s

g

a

t

e

n

S

y

d

n

e

s

k

l

e

i

v

e

n

Sigurds gate

Torggaten

Vestre Torggaten

Sverres gate

Sverres

Magnus Barfots gate

D

r

a

g

e

f

j

.

b

k

.

N

Ø

S

T

E

G

A

T

E

N

Håkonsgaten

Rosenbergsgaten

Rosenbergsgaten

K

o

m

e

d

i

e

b

a

k

k

e

n

J

o

n

s

v

o

l

l

s

g

a

t

e

n

Engen

Vaskerelven

s

m

a

u

e

t

V

a

s

k

e

l

e

l

v

-

Øvre

Ole Bulls plass

Nedre

Torgallmenningen

F

o

s

s

w

i

n

c

k

e

l

s

g

a

t

e

Møllendalsveien

M

ø

l

l

e

n

d

a

l

s

v

e

i

e

n

J

a

n

e

b

a

k

k

e

n

N

Y

G

Å

R

D

S

G

A

T

E

N

Bohrsgaten

Markeveien

Markeveien

Neumanns gate

Veiten

V

e

s

t

r

e

M

u

r

a

l

l

m

.

Valkendorfs-

Kjellersmauet

K

a

l

m

a

r

g

.

C

h

r

i

s

t

a

i

n

M

c

i

h

e

s

l

e

n

s

g

a

t

e

gaten

Rådhusgaten

Starvhusg

t.

Tårn-

plass

Rådhus-

plassen

S

T

R

A

N

D

G

A

T

E

N

For- tunen

S

T

R

A

N

D

K

A

I

E

N

C

.

S

u

n

d

t

s

g

a

t

e

C

.

S

u

n

d

t

s

g

a

t

e

H

a

u

g

e

v

e

i

e

n

Y

t

r

e

M

a

r

k

e

v

e

i

e

n

L

i

l

l

e

M

a

r

k

e

v

e

i

e

n

S

t

r

a

n

d

-

g

a

t

e

n

S

t

r

a

n

d

g

a

t

e

n

S

t

r

a

n

d

g

a

t

e

n

Klostersmauet

Skottesalen

Klosteret

Hordaland

Kunstsenter

Abels gate

Margaretastredet

Hennebysmauet

smauet

Cort Pill-

Nordahl Brunns gate

Nagelgården

Klostergaten

Holbergs-

allmenningen

J

o

h

n

S

m

ø

r

s

g

a

t

e

G

a

m

l

e

N

ø

s

t

e

g

a

t

e

n

Heggesmauet

Nøstegaten

Skottegaten

C

l

a

u

s

F

r

i

m

a

n

n

s

g

a

t

e

M

u

n

k

e

l

i

v

s

g

.

M

u

n

k

e

b

e

k

k

-

s

m

a

u

e

t

S

t

.

H

a

n

s

-

s

t

r

e

d

e

t

K

n

ø

s

s

e

s

m

a

u

e

t

V

e

r

f

t

s

g

a

t

e

n

Nordnesbakken

N

o

r

d

n

e

s

b

o

d

e

n

C

.

S

u

n

d

t

s

g

a

t

e

N

o

r

d

n

e

s

p

a

r

k

e

n

N

o

r

d

n

e

s

p

a

r

k

e

n

T

i

d

e

m

a

n

d

s

g

a

t

e

Torbod-

allmenningen

S

t

r

a

n

d

g

a

t

e

n

N

o

r

d

n

e

s

v

e

i

e

n

N

o

r

d

n

e

s

v

e

i

e

n

F

r

e

d

r

i

k

s

b

e

r

g

s

g

a

t

e

n

S

l

i

b

e

r

g

e

t

G

a

l

g

e

b

a

k

k

e

n

V

e

r

f

t

b

k

.

G

e

o

r

g

e

n

e

s

V

e

r

f

t

Breistølen

F

l

ø

y

b

a

n

e

v

e

i

e

n

Gunnhildbrekka

S

a

n

d

v

i

k

s

v

e

i

e

n

Måseskjærveien

Hestebergveien

T

i

p

p

e

t

u

v

e

e

i

n

GATE

gate

F

o

r

s

k

j

ø

n

n

e

l

s

e

n

Formanns vei

3

4

5

6

7

9

8

12

11

10

Ferry to Denmark

Choose your preferred language on board the bus:

Norwegian, English, Spanish, French, German,

Japanese, Italian or Russian.

FREE

Bus stops

The route and timing are subject to

traffic, events and weather conditions.

First

Last

SKOLTEN AT CRUISE TERMINAL

09.00

16.00

BRYGGEN & HANSEATIC MUSEUM

09.03

16.03

TOURIST INFO, THE FISH MARKET & THE FLOWER MARKET

09.05

16.05

TOLLBODKAIA VIEWPOINT

09.16

16.16

BERGEN AQUARIUM

09.18

16.18

FREDRIKSBERG FORTRESS

09.20

16.20

THE NATIONAL STAGE

09.25

16.25

BERGEN MUSEUM (MUSÉPLASS)

09.35

16.35

THE CITY PARK (FESTPLASSEN)

09.40

16.40

THE FISH MARKET

09.45

16.45

MOUNT FL

O

YEN FUNICULAR STATION

09.47

16.47

ST MARY’S CHURCH, BRYGGEN & BERGENHUS FORTRESS

09.49

16.49

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

This is the official CitySightseeing Tour of Bergen

and part of CitySightseeing Worldwide

the fun and friendly red buses you know from more

than 100 locations all over the world. Keep your ticket

and get a 10 % discount at your next destination.

Watch out for poor imitations!

G

e

t

d

i

s

c

o

u

n

t

H

o

t

S

p

o

t

H

o

t

S

p

o

t

B

e

r

g

e

n

A

q

u

a

r

i

u

m

B

e

r

g

e

n

M

u

s

e

u

m

T

h

e

N

a

t

i

o

n

a

l

S

t

a

g

e

H

o

H

o

t

S

p

o

t

H

o

t

S

p

o

t

t

S

p

o

t

T

h

e

F

i

s

h

M

a

r

k

e

t

B

r

y

g

g

e

n

a

n

d

t

h

e

H

a

n

s

e

a

t

i

c

M

u

s

e

u

m

F

l

o

y

b

a

n

e

n

F

u

n

i

c

u

l

a

r

l

EXCHANGE

BUREAU

Página 1 de 1
Alejar
Acercar
Página arriba
Página abajo
Pantalla completa
Imprimir